Trainingen

Lean Six Sigma training

posted by Manuel

Sommige bedrijven zijn onverzadigbaar en streven jaar in, jaar uit naar meer omzet en winst. Dat kan door nieuwe markten te penetreren, zoals Amazon.com en Google doen, maar ook door het verder stroomlijnen van interne bedrijfsprocessen. Het laatste wordt steeds vaker gedaan aan de hand van Lean Six Sigma, een van oorsprong Japanse methode die bestaat uit twee kerngedeelten.

Je hebt het Lean Manufacturing gedeelte dat erop is gericht de bedrijfsprocessen te versnellen en je hebt het Six Sigma gedeelte dat zich toespitst op het verhogen van de kwaliteit van de producten. Voor elk gedeelte zijn bepaalde tools ontwikkeld, zoals KANBAN en de Pareto-analyse, misschien ben je ze wel eens tegengekomen bij de logistieklessen als je een bedrijfseconomische opleiding hebt gevolgd. In dit artikel op Office2012Training.nl gaan we niet het hele principe van Lean Six Sigma gedetailleerd uitleggen, maar behandelen we kort de verschillende trainingen die gevolgd kunnen worden om deze methodiek onder de knie te krijgen.

Van Orange belt tot Black belt

Er zijn verschillende gradaties met betrekking tot Lean Six Sigma trainingen. De minst hoge gradatie is de zogenaamde Orange belt. Bij de Orange belt training wordt het basisprincipe van Lean Six Sigma geleerd en is het uiteindelijk doel dat je kleinschalige bedrijfsprocessen zelfstandig kunt verbeteren. De Green belt training kan worden beschouwd als het vervolg op de Orange belt training. Het is een training die projectleiders moet helpen bij het verbeteren van middelgrote bedrijfsprocessen. Er wordt tijdens de training bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan leiderschap.

De bekendste training is de Black belt training, die op zijn beurt kan worden bestempeld als het vervolg op de Green belt training. Alle processen die binnen een bedrijf tot verbetering kunnen leiden komen tijdens de training aan bod, zoals het vergroten van de bedrijfsomzet, het verminderen van kosten en het verkorten van projectdoorlooptijden.

Training noodzakelijk?

Een Black belt certificaat staat goed op het CV en dat is ook de reden dat de meeste mensen dergelijke trainingen volgen. Na afloop heb je echter geen garantie dat je de materie ook daadwerkelijk beheerst. Het nadeel van verreweg de meeste Lean Six Sigma trainingen is dat geen praktijkervaring wordt opgedaan en dat terwijl je duizenden euro’s moet betalen om de training überhaupt te mogen volgen. Helaas kijken recruiters tegenwoordig meer naar de behaalde papiertjes, dan naar de verworven ervaring.

Meer van dit