Office Training

Voor veel ouderen blijft het een lastig verhaal, leren omgaan met de computer en alle functies hiervan. Om toch goed gebruik te kunnen maken van de computer is het verstandig om een cursus Office te volgen. Office wordt gebruikt om tekstdocumenten te typen, tabellen te maken, presentaties te geven en het wordt gebruikt om te kunnen mailen. Vooral dit laatste wordt vaak als belangrijk ervaren omdat ouderen op deze manier makkelijk contact kunnen onderhouden met familie en vrienden.

Laagdrempelig

Wanneer men een training uitzoekt is het belangrijk dat deze training zeer laagdrempelig is. Veel ouderen werken nog niet zo lang met een computer en hebben zelden of nooit met Office gewerkt. Vaak zijn de ouderen dan ook bang dat ze iets fout doen en dat dit niet meer te herstellen is, hierdoor is het belangrijk dat een training laagdrempelig is en moet men er voor zorgen dat ouderen vertrouwen krijgen in het werken met een pc. Het onder de knie krijgen van basisfuncties is dan ook geen overbodige luxe bij deze cursussen. Verder is het belangrijk dat alles op een rustige manier wordt uitgelegd zodat men nog vragen kan stellen wanneer men iets niet snapt. Het is beter om van een klein aantal functies veel te weten dan van veel functies heel weinig te weten omdat men het niet durft te gebruiken.

Goedkoop

Een computercursus hoeft helemaal niet duur te zijn wanneer men een cursus met meerdere mensen volgt. Toch is het belangrijk dat iedereen voldoende aandacht krijgt om vragen te stellen of om persoonlijk iets uitgelegd te krijgen. Het is dus belangrijk dat de groepen niet te groot zijn en dat de cursus niet te lang duurt. Men kan het beste een cursus kiezen waar men meerdere keren naar toe moet gaan zodat men heel rustig alles uitgelegd kan krijgen. Wanneer men de cursus in groepen van 10 man volgt kan men de kosten enorm laag houden.

Waar?

Het uitzoeken van een cursus is een zeer lastige klus omdat men niet van te voren goed weet wat men kan verwachten. Let op wat de behandelpunten zijn van de cursus en kijk hoelang de cursus duurt. Wanneer de cursus namelijk veel punten behandelt in weinig tijd dan is het logisch om aan te nemen dat er weinig tijd zal zijn om vragen te stellen. Let er verder ook op hoe groot de groepen zijn tijdens de training, hoe meer mensen er in de cursus zitten hoe minder persoonlijke aandacht je logischerwijs krijgt.

Tot slot

Wanneer men een Office heeft gevolgd is het belangrijk om de geleerde kennis direct toe te passen voordat men de stof weer vergeet. Ga dus direct aan de slag met de geleerde stof door gebruik te maken van het Office pakket. Hoewel je bepaalde programma’s van office minder zal gebruiken, bijvoorbeeld Excel, is het toch belangrijk dat je af en toe met dit programma werkt. Wanneer men er helemaal niet meer mee werkt dan zal men zien dat de opgedane kennis als sneeuw voor de zon weer verdwijnen.