Blog

Tweedehands Office Licenties

posted by Manuel

De economische crisis heeft een nieuwe trend opgewekt voor de markt van tweedehands licenties en ICT-apparatuur. Sinds juli 2012 is het mogelijk om softwarelicenties door te verkopen zonder tussenkomst van rechthebbende. Hoewel dit op kleine schalen gebeurt, softwarefabrikanten zijn er in ieder geval niet blij mee.

De voorwaarden

De verkoop van gebruikte licenties gebeurt eigenlijk al vóór het jaar 2012, maar softwarelicenties hebben in hun licentieovereenkomsten clausules opgenomen die overdraagbaarheid uitsluiten. Dit is de reden waarom het verkoop van tweedehands Office licenties weinig of helemaal niet gebeurde. Een rechtszaak dat op juli 2012 plaats vond in het veranderde deze zaak. Het Europese Hof bepaalde dat zo een clausule juridisch onrechtmatig is. Zo ontstond een geheel nieuwe bedrijfstak. Een bedrijfstak dat tweedehands Office licenties verkoopt.

Als een koper en verkoper elkaars licenties willen overnemen dan moeten ze aan bepaalde eisen voldoen Zo moet de verkoper de licenties de-installeren. Daarentegen moet de koper ook zeker van zijn dat de softwarelicenties ook daadwerkelijk gede-installeerd zijn en bovendien ervan bewust zijn dat hij of zij gevrijwaard kan worden door het verkopende partij voor bijvoorbeeld aanspraken.

Een ander voorwaarde in de markt van tweedehands Office Licenties is dat samengestelde licenties nooit gesplitst verkocht mogen worden. Bij MS Office mag je Word-, Excel en PowerPoint-licenties dus nooit los van elkaar verkopen. Er zijn echter voor die regel enkele uitzonderingen. Dat is dan weer juridisch specialistenwerk.

De markt van tweedehands Office Licenties

Het is een feit dat de vraag naar tweedehands licenties groeit. De reden hiervoor is door het feit dat bedrijven flink kunnen besparen op aanschafkosten. De aanbodkant tweedehands Office Licenties heeft eigenlijk ook niets te klagen. Door de crisis is de bekendheid van deze organisaties populairder geworden. Het verkopen van oude licenties biedt hen namelijk een goede manier om nog wat geld terug te verdienen in hun eerdere investeringen. In toekomst en wanneer het economisch beter zal gaan, dan zal deze markt helaas zakken. Dit komt omdat bedrijven dan geneigd zijn om uit een innovatieoogpunt over te stappen op de nieuwste versie van software.

Softwarefabrikanten hebben het meest nadeel van de nieuwe regeling dat sinds 2012 van recht is gegaan. Hun klanten hebben sinds dien een keus die voorheen helemaal niet was. De meeste kiezen voor en uit een financiële oogpunt natuurlijk voor tweedehands. Wil je ook Microsoft Office kopen?Denk dan goed na over de voor en nadelen van een tweedehands licentie. Een nieuwe licentie geeft je meer zekerheid.  

 

Het activeren van de software

Het was voor veel partijen een verrassing dat het Europese hof besloten heeft om het arrest van tweedehands Office licenties door te voeren. Natuurlijk zijn er nieuwe regels gemaakt, maar het is nog niet voor iedereen duidelijk hoe die regels toegepast moeten worden. Zo is er nog steeds onduidelijkheden betreft of je als vendor verplicht bent om licenties te activeren die iemand tweedehands koopt, want sommige software moeten op een nieuwe computer opnieuw worden geïnstalleerd. Om de her activatie uit te voeren, moet je de originele leverancier inschakelen. Sommige licenties, dat in de consumentenmarkt worden verkocht, vereisen bovendien activatiecode die slechts eenmalig gebruikt kunnen worden. Arnoud Engelfriet van de ICTRecht is sterk van mening dat softwarefabrikanten daarom zijn medewerkingen moeten verlenen, omdat dit eenmaal de consequentie is van het feit dat softwarelicenties doorverkocht mogen worden.

Meer van dit